Homepage | ContactŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3
PIATRA-NEAMŢMotto:

"Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte."
Confucius

Links
...
 • Regulament intern
 • Programul activitătilor educative şcolare şi extraşcolare_2021-2022
 • Raport privind starea învăţământului 2020-2021
 • RAEI 2020-2021
 • ROFUI_15.02.2022
 • PDI 2020-2024
 • Metodologie - activitatea educativă şi extraşcolară
 • ORGANIGRAMA 2020-2021
 • OFERTA CDȘ 2022 - 2023
 • OFERTA CDŞ 2021 - 2022
 • Salarii_30 septembrie 2020
 • Salarii_31 martie 2020
 • Salarii_31 martie 2021
 • Transparenta salariala_30 septembrie 2021
 • RANSPARENȚA_ SALARIALA_ 31 MARTIE 2022