Homepage | ContactŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3
PIATRA-NEAMŢMotto:

"Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte."
Confucius

Links
...
 • ANUNȚ_CONDIȚII SPECIFICE_2023-2024
 • Raport privind starea învățământului_an școlar 2021-2022
 • Regulament intern
 • Programul activităților educative școlare și extrașcolare_2022-2023
 • ROFUI_23.09.2022
 • Raportul anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2021-2022
 • PDI 2020-2024
 • Metodologie - activitatea educativă şi extraşcolară
 • OFERTA CDS 2023 - 2024
 • OFERTA CDȘ 2022 - 2023
 • TRANSPARENȚA_SALARIALA_31 MARTIE 2022
 • TRANSPARENȚĂ SALARIALĂ_30 SEPTEMBRIE 2022