Homepage | ContactŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3
PIATRA-NEAMŢMotto:

"Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte."
Confucius

Links
...
  • Actele necesare înscrierii la bursa de studiu pe semestrul al II-lea_an şcolar 2021-2022
  • Actele necesare înscrierii la bursa socială pe semestrul al II-lea_an şcolar 2021-2022
  • Actele necesare pentru acordarea bursei de performanţă_an şcolar 2021-2022
  • Criterii de înscriere la bursa de merit_an şcolar 2021-2022
  • Model şi suport prevederi legislative acordare burse şcolare
  • OME nr. 3073 din 31.01.2022
  • Precizări OME nr. 5870 din 22.12.2021
  • Criterii OME nr. 5870 din 22.12.2021
  • Hotărârea nr. 1094 din 6.11.2021