Homepage | ContactŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3
PIATRA-NEAMŢMotto:

"Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte."
Confucius

Links
...
  • ANUNT BURSE ŞCOLARE 2023-2024
  • F04 CERERE BURSA DE MERIT_PREMII I +MEDALII DE AUR
  • F05 CERERE BURSA SOCIALĂ PE BAZA VENITULUI
  • F06 CERERE BURSA SOCIALĂ PENTRU ORFANI, FAM. MONOPARENTALE
  • F07 CERERE BURSA SOCIALĂ PENTRU BOALĂ
  • OME 6238 din 8.09.2023_privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor