Homepage | ContactŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3
PIATRA-NEAMŢMotto:

"Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte."
Confucius

Links
...
  • Documentele vremii, greu accesibile, dovedesc evoluţia Şcolii Gimnaziale Nr.3 Piatra-Neamţ. Instituţia de astăzi provine prin transformarea Şcolii Israelită - Română de fete, şcoală ce a fost înfiinţată la 1 septembrie 1899. Şcoala Israelită - Română de fete a funcţionat în acelaşi local cu Şcoala de băieţi nr. 2 al cărui comitet era suveran şi asupra şcolii de fete până în anul 1905 când a avut comitetul propriu condus de d-ra Sofia Schvartz. La 20 mai 1900, în urma solicitării d-rei E.T.Cancicov, pe atunci inspector al şcolilor private de fete, şcoala israelită se mută în localul privat al Comunităţii Israelite din strada Ştefan cel Mare, sub direcţia d-rei. Sofia Schvartz. Conform deciziei Consiliului de Miniştri nr.1 din iulie 1948, se emite Decretul nr. 176, prin care se trece în proprietatea statului Şcoala Primară Israelită Mixtă a Comunităţii Evreilor din str. Muncii nr. 2.


  • La data de 1 septembrie 1948, conform Adresei nr. 7011 emisă de Inspectoratul Şcolar Neamţ, de atunci, Şcoala Israelită se transform în Şcoala Nr. 3 mixtă.

  • În anul 1964 la 1 septembrie, se inaugurează noul local al şcolii, unde astăzi îşi desfăşoară activitatea cei peste 1200 de elevi şi preşcolari şi 75 cadre didactice.