Homepage | ContactŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3
PIATRA-NEAMŢMotto:

"Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte."
Confucius

Links
...
 • OME_MS_3459_280_2021
 • ORDIN COMUN ME_MS_3755_2021
 • ACCESUL ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ_MAI 2021
 • ORDIN COMUN MS ŞI MEC
 • HCJSU nr_ 55_2021
 • Anexa la HCJSU nr_ 55_2021
 • ROFUIP
 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • OMEN Nr 4619_2014 Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţămant preuniversitar
 • OMEN nr 3160_2017 pentru modificarea şi completarea OMEN nr 4619_2014
 • OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016