Homepage | ContactŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3
PIATRA-NEAMŢMotto:

"Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte."
Confucius

Links
...
  • Ordinul nr. 5549 din 5 noiembrie 2021_privind structura anului şcolar 2021-2022
  • Ordinul nr. 5550 din 5 noiembrie 2021_privind modificarea ROFUIP
  • Legea educatiei nationale nr. 1 din 2011
  • ORDIN_nr_5154_din_30_august_2021 C.A.
  • OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016